Giáo trình
420 ST-H
First Class Service 1: English for the Tourism and Hospitality Industry /
DDC 420
Tác giả CN Hall, Stephen
Nhan đề First Class Service 1: English for the Tourism and Hospitality Industry / Stephen Hall
Thông tin xuất bản Singapore : Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2010
Mô tả vật lý 105 p. : CD Included
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Industry
Từ khóa tự do Service
Từ khóa tự do Tourism
Từ khóa tự do Hospitality
Tác giả(bs) CN Troy Blappert
Tác giả(bs) CN Christopher J.O'Brien
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05102250
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176520
0021
004B67E01D9-6DE4-476D-9086-D1B61A7AA66B
005202301091002
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230109100246|zdtmkhue
082 |a420|bST-H
100 |aHall, Stephen
245 |aFirst Class Service 1: English for the Tourism and Hospitality Industry / |cStephen Hall
260 |aSingapore : |bCengage Learning Asia Pte Ltd, |c2010
300 |a105 p. : |bCD Included
541 |aSách mua bổ sung
653 |aIndustry
653 |aService
653 |aTourism
653 |aHospitality
700 |aTroy Blappert
700|aChristopher J.O'Brien
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05102250
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102250 Kho Khoa Du lich 420 ST-H Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào