Sách TK Ngoại Văn
658.8 ZE-R
The service edge: 101 companies that profit from customer care /
DDC 658.8
Tác giả CN Ron Zemke
Nhan đề The service edge: 101 companies that profit from customer care / Ron Zemke, Dick Schaaf, Tom Peters
Thông tin xuất bản Vancouver, Canada : Peguin Books ò Canada Limited, 1989
Mô tả vật lý 584tr.
Tóm tắt "An important book... chockablock with examples... The real objective [of the service edge] is to goad managers at the top, and throughout any firm, to appreciate just what an unstinting dedication to service can amount to..."
Từ khóa tự do Service
Từ khóa tự do Customer care
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101220
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141142
0023
0047ACE5AE2-998D-4BE6-A60E-1F2C4FA92626
005201512181437
008081223s1989 vm| vie
0091 0
039|a20151218143757|bvulemy|y20151105104747|zvulemy
082 |a658.8|bZE-R
100 |aRon Zemke
245 |aThe service edge: 101 companies that profit from customer care / |cRon Zemke, Dick Schaaf, Tom Peters
260 |aVancouver, Canada : |bPeguin Books ò Canada Limited, |c1989
300 |a584tr.
520 |a"An important book... chockablock with examples... The real objective [of the service edge] is to goad managers at the top, and throughout any firm, to appreciate just what an unstinting dedication to service can amount to..."
653 |aService
653 |aCustomer care
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101220
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101220 Kho Khoa Du lich 658.8 ZE-R Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào