Sách TK Ngoại Văn
658.5 MA-G
Initiating service quality function deployment /
DDC 658.5
Tác giả CN Mazur, Glenn H.
Nhan đề Initiating service quality function deployment / Mazur, Glenn H.
Thông tin xuất bản United States : QFD Network, 1995
Mô tả vật lý 45tr.
Từ khóa tự do Service
Từ khóa tự do Function
Từ khóa tự do Initiating
Từ khóa tự do Quality
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01300561
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123898
0023
0044AD26B0E-02A7-4C99-BFDD-88BE3F840192
005201501091353
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|y20150109135333|zminhkhue
082 |a658.5|bMA-G
100 |aMazur, Glenn H.
245 |aInitiating service quality function deployment / |cMazur, Glenn H.
260 |aUnited States : |bQFD Network, |c1995
300 |a45tr.
653 |aService
653 |aFunction
653 |aInitiating
653 |aQuality
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01300561
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01300561 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.5 MA-G Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào