Sách TK Ngoại Văn
346.6 LI-N
Performance Measurement in Service Businesses /
DDC 346.6
Tác giả CN Fitzgerald Lin
Nhan đề Performance Measurement in Service Businesses / Fitzgerald Lin
Thông tin xuất bản CIMA, 1991
Mô tả vật lý 126tr.
Từ khóa tự do Businesses
Từ khóa tự do Measurement
Từ khóa tự do Performance
Từ khóa tự do Service
Tác giả(bs) CN Johnston, Robert; Brignall, Stan; Silvestro, Rhian; Voss, Christopher
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01300032
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122946
0023
004E692B4F6-6FBC-4B5D-8602-B9705643960C
005201412240918
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|y20141224091817|zminhkhue
082 |a346.6|bLI-N
100 |aFitzgerald Lin
245 |aPerformance Measurement in Service Businesses / |cFitzgerald Lin
260 |bCIMA, |c1991
300 |a126tr.
653 |aBusinesses
653 |aMeasurement
653 |aPerformance
653 |aService
700 |aJohnston, Robert; Brignall, Stan; Silvestro, Rhian; Voss, Christopher
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01300032
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01300032 Kho Sách TK Ngoại Văn 346.6 LI-N Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào