Sách TK Tiếng Việt
343.597 LUA
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 /
DDC 343.597
Nhan đề Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 / Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý 91tr. ; 19cm
Tóm tắt Giới thiệu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Luật thuế thu nhập
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(3): 01212979-81
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(2): 07102279-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162606
0022
0042D2F1AB3-414E-46B7-A59B-3396F5EEC466
005201703141035
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170314103506|zhonghanh
082 |a343.597|bLUA
245 |aLuật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 / |cViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2015
300 |a91tr. ; |c19cm
520 |aGiới thiệu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aDoanh nghiệp
653 |aLuật thuế thu nhập
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(3): 01212979-81
852|a07|bKho Khoa Luật|j(2): 07102279-80
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102279 Kho Khoa Luật 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07102280 Kho Khoa Luật 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 01212979 Kho Sách TK Tiếng Việt 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 01212980 Kho Sách TK Tiếng Việt 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 01212981 Kho Sách TK Tiếng Việt 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào