Khóa luận
343.67 NG-N
Hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Minh Nguyệt
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất / Nguyễn Minh Nguyệt, GVHD: TS. Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 52tr ; A4
Thuật ngữ chủ đề Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Luật thuế thu nhập
Từ khóa tự do Chuyển quyền sử dụng đất
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102101
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138610
0028
0046136857F-3101-48ED-A9DF-D09FCC66849F
005201508211643
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150821164226|zcaophuong
082 |a343.67|bNG-N
100 |aNguyễn, Minh Nguyệt
245 |aHoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất / |cNguyễn Minh Nguyệt, GVHD: TS. Nguyễn Thị Nga
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a52tr ; |cA4
650 |aHoàn thiện pháp luật
653 |aPháp luật Việt Nam
653 |aLuật thuế thu nhập
653 |aChuyển quyền sử dụng đất
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102101
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102101 Kho Khoa Luật 343.67 NG-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào