Sách TK Tiếng Việt
343.597052 LUA
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
DDC 343.597052
BBK 35/70
Nhan đề Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2014
Tóm tắt Giới thiệu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành và các văn bản liên quan
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật thuế thu nhập
Địa chỉ 31Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng(2): 31100092-3
000 00000cam a2200000 4500
00119477
0022
00425118
005201410011019
008140416s2014 vm| a 000 0 vie d
0091 0
020|c28000
039|a20141001101649|bhonghanh|c20141001100437|dhonghanh|y20140830232447|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082 |223|a343.597052|bLUA
084 |a35/70|bTKYB-02
090 |bLU-H
245 |a Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2014
520 |aGiới thiệu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành và các văn bản liên quan
653 |aDoanh nghiệp
653|aPháp luật
653|aLuật thuế thu nhập
852|a31|bKho Trung tâm Tôn Đức Thắng|j(2): 31100092-3
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 31100092 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 343.597052 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 31100093 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 343.597052 LUA Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào