Sách TK Tiếng Việt
307.76 TR-T
Đô thị học : Những khái niệm mở đầu /
DDC 307.76
Tác giả CN Trương Quang Thao
Nhan đề Đô thị học : Những khái niệm mở đầu / Trương Quang Thao
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 402tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của tư duy và thực hành về đô thị. Những khái niệm mở đầu về: đô thị, đô thị hoá, lối qui hoạch, nhà qui hoạch
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01200317-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122493
0022
0049882128B-6390-405F-9C15-4CF85210A25C
005201411201356
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20141120135639|zhonghanh
082 |a307.76|bTR-T
100 |aTrương Quang Thao
245 |aĐô thị học : Những khái niệm mở đầu / |cTrương Quang Thao
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2011
300 |a402tr. : |bhình vẽ ; |c21cm
520 |aKhái quát về lịch sử hình thành và phát triển của tư duy và thực hành về đô thị. Những khái niệm mở đầu về: đô thị, đô thị hoá, lối qui hoạch, nhà qui hoạch
653 |aĐô thị
653 |aQuy hoạch
653 |aĐô thị hóa
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01200317-21
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01200317 Kho Sách TK Tiếng Việt 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 1
2 01200318 Kho Sách TK Tiếng Việt 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 2
3 01200319 Kho Sách TK Tiếng Việt 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 3
4 01200320 Kho Sách TK Tiếng Việt 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 4
5 01200321 Kho Sách TK Tiếng Việt 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào