Sách TK Tiếng Việt
352.6 BAT
323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ
DDC 352.6
Nhan đề 323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 655 tr. ; 21 cm
Tùng thư Tủ sách chi bộ
Tóm tắt Giới thiệu đầy đủ, có hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng; Các quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương; Pháp lệnh cán bộ công chức...và những vấn đề liên quan tới công tác cán bộ dưới dạng câu hỏi
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Công tác cán bộ
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01203341
000 00000cam a2200000 4500
001486
0022
004690
005201501131651
008081026s2003 vm| ae l 000 0 vie d
0091 0
020|c50000 VND
039|a20150113165154|bhou05|y20140830223955|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082 |a352.6|bBAT
245 |a323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2003
300 |a655 tr. ; |c21 cm
490 |aTủ sách chi bộ
520 |aGiới thiệu đầy đủ, có hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng; Các quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương; Pháp lệnh cán bộ công chức...và những vấn đề liên quan tới công tác cán bộ dưới dạng câu hỏi
653 |aPháp luật
653 |aCán bộ
653 |aCông tác cán bộ
653|aViệt Nam
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01203341
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01203341 Kho Khoa Luật 352.6 BAT Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào