Sách TK Tiếng Việt
332.6026 HAI
20 years of Foreign investment. Reviewing and looking forward 1987-2007
DDC 332.6026
Nhan đề 20 years of Foreign investment. Reviewing and looking forward 1987-2007
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức, 2008
Mô tả vật lý 255 tr ; 25 cm
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Đầu tư nước ngoài
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(4): 01207743-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127424
0022
0047D1081EE-499B-4C33-8152-8156A8CD774E
005201501261507
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20150126150711|zhou06
082 |a332.6026|bHAI
24500|a20 years of Foreign investment. Reviewing and looking forward 1987-2007
260 |aHà Nội : |bTri thức, |c2008
300 |a255 tr ; |c25 cm
653 |aPháp luật
653 |aĐầu tư
653 |aĐầu tư nước ngoài
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(4): 01207743-6
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01207743 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 332.6026 HAI Sách Tiếng Việt 1
2 01207744 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 332.6026 HAI Sách Tiếng Việt 2
3 01207745 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 332.6026 HAI Sách Tiếng Việt 3
4 01207746 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 332.6026 HAI Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào