Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 TR-T
Giải pháp hạn chế nợ xấu trong cho vay ở ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội /
DDC 332
Tác giả CN Trịnh, Thị Hà Trang
Nhan đề Giải pháp hạn chế nợ xấu trong cho vay ở ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội / Trịnh Thị Hà Trang; Nguyễn Thị Bích; Hoàng Thị Mỹ Linh; GVHD: TS. Lương Văn Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 78trt. ; A4
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Nợ xấu
Từ khóa tự do Vay
Từ khóa tự do Hạn chế
Từ khóa tự do Agribank
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100102
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172985
0029
0046A7901E5-3471-4422-AC66-7B601D096C67
005201910021504
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20191002150418|zvthha
082 |a332|bTR-T
100 |aTrịnh, Thị Hà Trang
245 |aGiải pháp hạn chế nợ xấu trong cho vay ở ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội / |cTrịnh Thị Hà Trang; Nguyễn Thị Bích; Hoàng Thị Mỹ Linh; GVHD: TS. Lương Văn Hải
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a78trt. ; |cA4
653 |aGiải pháp
653 |aNợ xấu
653 |aVay
653 |aHạn chế
653 |aAgribank
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100102
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100102 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 TR-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào