Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 VU-A
Phát triển thị trường thẻ tín dụng của Vietcombank tại Việt Nam /
DDC 332
Tác giả CN Vũ, Công Anh
Nhan đề Phát triển thị trường thẻ tín dụng của Vietcombank tại Việt Nam / Vũ Công Anh; Nguyễn Thị Viên Thắm; Trịnh Ngọc Châm; GVHD: TS. Nguyễn Lê Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 55tr. ; A4
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Thị trường
Từ khóa tự do Vietcombank
Từ khóa tự do Thẻ tín dụng
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100101
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172984
0029
0042CCA8CAE-8152-411C-967D-6DD279155F8A
005201910021501
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20191002150135|zvthha
082 |a332|bVU-A
100 |aVũ, Công Anh
245 |aPhát triển thị trường thẻ tín dụng của Vietcombank tại Việt Nam / |cVũ Công Anh; Nguyễn Thị Viên Thắm; Trịnh Ngọc Châm; GVHD: TS. Nguyễn Lê Cường
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a55tr. ; |cA4
653 |aPhát triển
653 |aThị trường
653 |aVietcombank
653 |aThẻ tín dụng
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100101
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100101 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 VU-A Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào