Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 LE-L
Chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 và tác động của nó tới hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam /
DDC 332
Tác giả CN Lê, Mai Linh
Nhan đề Chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 và tác động của nó tới hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam / Lê Mai Linh; Nguyễn Thị Phượng; Lê Hoàng Bảo Trâm; GVHD: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tài
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 86tr. ; A4
Từ khóa tự do Điều hành
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Tác động
Từ khóa tự do TMCP
Từ khóa tự do Tỷ giá
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100099
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172982
0029
0046B5786C1-13ED-481D-BCFC-95FEAD700886
005201910021454
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20191002145408|zvthha
082 |a332|bLE-L
100 |aLê, Mai Linh
245 |aChính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 và tác động của nó tới hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam / |cLê Mai Linh; Nguyễn Thị Phượng; Lê Hoàng Bảo Trâm; GVHD: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tài
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a86tr. ; |cA4
653 |aĐiều hành
653 |aChính sách
653 |aTác động
653 |aTMCP
653 |aTỷ giá
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100099
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100099 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 LE-L Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào