Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 NG-H
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank /
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Hiền
Nhan đề Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank / Nguyễn Thị Thanh Hiền; Trương Minh Đức; GVHD: TS. Nguyễn Lê Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 68tr. ; A4
Từ khóa tự do Ngoại thương
Từ khóa tự do Thương mại cổ phần
Từ khóa tự do Ngân hàng điện tử
Từ khóa tự do E-banking
Từ khóa tự do Phát triển dịch vụ
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100097
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172980
0029
0045E51EA90-5A63-43C5-95AD-2E25DBCAAD94
005201910021446
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20191002144647|zvthha
082 |a332|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Thanh Hiền
245 |aPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank / |cNguyễn Thị Thanh Hiền; Trương Minh Đức; GVHD: TS. Nguyễn Lê Cường
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a68tr. ; |cA4
653 |aNgoại thương
653 |aThương mại cổ phần
653 |aNgân hàng điện tử
653 |aE-banking
653 |aPhát triển dịch vụ
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100097
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100097 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 NG-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào