Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 TO-H
Tín dụng xanh: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam /
DDC 332
Tác giả CN Tô, Thanh Hiền
Nhan đề Tín dụng xanh: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam / Tô Thanh Hiền; Nguyễn Thị Ngọc Mai; Trần Thị Đan Linh;
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 50tr. ; A4
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Kinh nghiệm
Từ khóa tự do Khuyến nghị
Từ khóa tự do Tín dụng xanh
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172979
0029
00487FA069C-481E-426F-97DA-9F5EE302476F
005201910021442
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20191002144202|zvthha
082 |a332|bTO-H
100 |aTô, Thanh Hiền
245 |aTín dụng xanh: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam / |cTô Thanh Hiền; Nguyễn Thị Ngọc Mai; Trần Thị Đan Linh;
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a50tr. ; |cA4
653 |aChính sách
653 |aQuốc tế
653 |aKinh nghiệm
653 |aKhuyến nghị
653 |aTín dụng xanh
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100096
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100096 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 TO-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào