Sách TK Ngoại Văn
820.8 ST-G
The Norton anthology of English literature :
DDC 820.8
Tác giả CN Greenblatt, Stephen
Nhan đề The Norton anthology of English literature : Vol.C The restoration eighteenth century / Stephen Greenblatt
Lần xuất bản Ninth edition
Thông tin xuất bản New York, London : W.W. Norton & Company, 2012
Mô tả vật lý 3078 p. ; 24 cm
Tùng thư The Norton anthology of English literature; W.W. Norton & Company
Từ khóa tự do Tuyển tập
Từ khóa tự do Anh
Từ khóa tự do Văn học trung đại
Tác giả(bs) CN Noggle, James
Tác giả(bs) CN Lipking, Lawrence
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(5): 01302644-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175000
0023
00411C52DFB-D84E-4E8D-A3A1-5D74C34E5D2B
005202206231555
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20220623155539|zdtmkhue
082 |a820.8|bST-G
100 |aGreenblatt, Stephen
245 |aThe Norton anthology of English literature : |b Vol.C The restoration eighteenth century / |cStephen Greenblatt
250 |aNinth edition
260 |aNew York, London : |bW.W. Norton & Company, |c2012
300 |a3078 p. ; |c24 cm
490 |aThe Norton anthology of English literature; W.W. Norton & Company
653 |aTuyển tập
653 |aAnh
653 |aVăn học trung đại
700 |aNoggle, James
700|aLipking, Lawrence
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(5): 01302644-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302644 Kho Sách TK Ngoại Văn 820.8 ST-G Sách Ngoại Văn 1
2 01302645 Kho Sách TK Ngoại Văn 820.8 ST-G Sách Ngoại Văn 2
3 01302646 Kho Sách TK Ngoại Văn 820.8 ST-G Sách Ngoại Văn 3
4 01302647 Kho Sách TK Ngoại Văn 820.8 ST-G Sách Ngoại Văn 4
5 01302648 Kho Sách TK Ngoại Văn 820.8 ST-G Sách Ngoại Văn 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào