Sách TK Ngoại Văn
813 DE-R
Postcards from Venice /
DDC 813
Tác giả CN Romito, Dee
Nhan đề Postcards from Venice / Dee Romito
Thông tin xuất bản New York : Aladdin Mix, 2018
Mô tả vật lý 261 p. ; 19 cm
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302616-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174992
0023
0041F61BCD7-4435-4F0E-B386-5B6C91FAF9C5
005202206231500
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20220623150054|zdtmkhue
082 |a813|bDE-R
100 |aRomito, Dee
245 |aPostcards from Venice / |cDee Romito
260 |aNew York : |bAladdin Mix, |c2018
300 |a261 p. ; |c19 cm
653 |aTiểu thuyết
653 |aMỹ
653 |aVăn học thiếu nhi
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302616-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302616 Kho Sách TK Ngoại Văn 813 DE-R Sách Ngoại Văn 1
2 01302617 Kho Sách TK Ngoại Văn 813 DE-R Sách Ngoại Văn 2
3 01302618 Kho Sách TK Ngoại Văn 813 DE-R Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào