Sách TK Ngoại Văn
813.6 VI-S
How to breathe underwater /
DDC 813.6
Tác giả CN Skinner, Vicky
Nhan đề How to breathe underwater / Vicky Skinner
Thông tin xuất bản New York : Square Fish, 2019
Mô tả vật lý 324 p. ; 21 cm
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302607-8, 01302612
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174989
0023
004457B102A-02AB-408C-9964-F8A66B7AB1E7
005202206231439
008081223s2019 xxu eng
0091 0
039|y20220623143907|zdtmkhue
082 |a813.6|bVI-S
100 |aSkinner, Vicky
245 |aHow to breathe underwater / |cVicky Skinner
260 |aNew York : |bSquare Fish, |c2019
300 |a324 p. ; |c21 cm
653 |aTiểu thuyết
653 |aMỹ
653 |aVăn học thiếu nhi
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302607-8, 01302612
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302607 Kho Sách TK Ngoại Văn 813.6 VI-S Sách Ngoại Văn 1
2 01302608 Kho Sách TK Ngoại Văn 813.6 VI-S Sách Ngoại Văn 2
3 01302612 Kho Sách TK Ngoại Văn 813.6 VI-S Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào