Sách TK Ngoại Văn
813.6 VI-S
How to breathe underwater
DDC 813.6
Tác giả CN Skinner, Vicky
Nhan đề How to breathe underwater
Thông tin xuất bản New York : Square Fish, 2019
Mô tả vật lý 324 p. ; 21 cm
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174988
0023
004216965B4-75C3-4EBB-B02B-DC3ABC7A45B4
005202206231433
008081223s2019 xxu eng
0091 0
039|y20220623143323|zdtmkhue
082 |a813.6|bVI-S
100 |aSkinner, Vicky
245 |a How to breathe underwater
260 |aNew York : |bSquare Fish, |c2019
300 |a324 p. ; |c21 cm
653 |aTiểu thuyết
653 |aMỹ
653 |aVăn học thiếu nhi
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào