Sách TK Tiếng Việt
345.597024 BOL
Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017
DDC 345.597024
Nhan đề Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 547 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07112446-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179846
0022
004D3F00B1F-A849-4369-A1E2-BED3FC6CC398
005202308111106
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230811110655|ztcphuong
082 |a345.597024|bBOL
245|aBộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2022
300 |a547 tr. ; |c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aBộ luật hình sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07112446-50
890|a5|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112446 Kho Khoa Luật 345.597024 BOL Sách Tiếng Việt 1
2 07112447 Kho Khoa Luật 345.597024 BOL Sách Tiếng Việt 2
3 07112448 Kho Khoa Luật 345.597024 BOL Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:11-12-2023
4 07112449 Kho Khoa Luật 345.597024 BOL Sách Tiếng Việt 4
5 07112450 Kho Khoa Luật 345.597024 BOL Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:06-11-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào