Sách TK Tiếng Việt
347.597 LUA
Luật Công chứng /
DDC 347.597
Nhan đề Luật Công chứng /
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 79tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật công chứng
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07112426-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179842
0022
0045C9CB8D7-CA95-4F00-BA23-2D76352C42D1
005202308111044
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230811104411|btcphuong|y20230811104343|ztcphuong
082 |a347.597|bLUA
245 |aLuật Công chứng /
260 |aH. : |bLao động, |c2022
300 |a79tr. ; |c19cm
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật công chứng
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07112426-30
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112426 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07112427 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07112428 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07112429 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 07112430 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào