Luận văn
000 T-L
Nghiên Cứu Triển Khai Phần Mềm NAGIOS Giám Sát Hệ Thống Mạng
DDC 000
Tác giả CN Trần,Thế Long
Nhan đề Nghiên Cứu Triển Khai Phần Mềm NAGIOS Giám Sát Hệ Thống Mạng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 80tr. ; A4
Từ khóa tự do Giám Sát Hệ Thống Mạng
Từ khóa tự do NAGIOS
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101151
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176726
0027
004B8078F6B-57AF-436A-83E9-43CD7FE09426
005202303311417
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230331141735|zntanguyet
082 |a000|bT-L
100 |aTrần,Thế Long
245 |aNghiên Cứu Triển Khai Phần Mềm NAGIOS Giám Sát Hệ Thống Mạng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a80tr. ; |cA4
653 |aGiám Sát Hệ Thống Mạng
653 |aNAGIOS
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101151
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101151 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 T-L Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào