Luận văn
000 NG-H
Dự Báo Sinh Viên Nhập Học Khoa Công Nghệ Sinh Học - Trường Đại Học Mở Hà Nội Dùng Phương Pháp Học Máy /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn,Thị Hương
Nhan đề Dự Báo Sinh Viên Nhập Học Khoa Công Nghệ Sinh Học - Trường Đại Học Mở Hà Nội Dùng Phương Pháp Học Máy / Nguyễn Thị Hương; PGS.TS.Nguyễn Quang Hoan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 84tr. ; A4
Từ khóa tự do sinh viên nhập học
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101149
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176724
0027
0045833EDDA-CC83-4471-A820-A0F7F6ACC706
005202303311319
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230331131905|zntanguyet
082 |a000|bNG-H
100 |aNguyễn,Thị Hương
245 |aDự Báo Sinh Viên Nhập Học Khoa Công Nghệ Sinh Học - Trường Đại Học Mở Hà Nội Dùng Phương Pháp Học Máy / |cNguyễn Thị Hương; PGS.TS.Nguyễn Quang Hoan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a84tr. ; |cA4
653 |asinh viên nhập học
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101149
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101149 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-H Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào