Luận văn
000 DU-M
Nghiên Cứu Phát Triển URL Độc Hại Dựa Trên Phương Pháp Học Máy /
DDC 000
Tác giả CN Dương, Sỹ Mạnh
Nhan đề Nghiên Cứu Phát Triển URL Độc Hại Dựa Trên Phương Pháp Học Máy / Dương Sỹ Mạnh; TS.Đỗ Xuân Chợ
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 73tr. ; A4
Từ khóa tự do Nghiên cứu URL
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176722
0027
0041E2B1E01-58CE-4060-987A-F5D610205A51
005202304061640
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230406164037|btdnam|y20230331131328|zntanguyet
082 |a000|bDU-M
100 |aDương, Sỹ Mạnh
245 |aNghiên Cứu Phát Triển URL Độc Hại Dựa Trên Phương Pháp Học Máy / |cDương Sỹ Mạnh; TS.Đỗ Xuân Chợ
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a73tr. ; |cA4
653 |aNghiên cứu URL
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101147
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101147 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 DU-M Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào