Luận văn
000 TA-K
Phân Lớp Ý Kiến Khách Hàng và Ứng Dụng Trong Hệ Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến /
DDC 000
Tác giả CN Tạ, Văn Khoa
Nhan đề Phân Lớp Ý Kiến Khách Hàng và Ứng Dụng Trong Hệ Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến / Tạ Văn Khoa; PGS.TS.Đoàn Văn Ban
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 79tr. ; A4
Từ khóa tự do Hệ tư vấn bán hàng trực tuyến
Từ khóa tự do phân lớp ý kiến
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101146
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176721
0027
0044CFABECE-5F76-4B62-8854-22722E116698
005202304061639
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230406163946|btdnam|y20230331131058|zntanguyet
082 |a000|bTA-K
100 |aTạ, Văn Khoa
245 |aPhân Lớp Ý Kiến Khách Hàng và Ứng Dụng Trong Hệ Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến / |cTạ Văn Khoa; PGS.TS.Đoàn Văn Ban
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a79tr. ; |cA4
653 |aHệ tư vấn bán hàng trực tuyến
653 |aphân lớp ý kiến
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101146
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101146 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 TA-K Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào