Luận văn
000 PH-T
Nghiên Cứu, Ứng Dụng BLOCKCHAIN Trong Quản Lý Thông Tin Học Tập Và Rèn Luyện Của Sinh Viên Trường Đại Học Mở Hà Nội /
DDC 000
Tác giả CN Phạm,Văn Tuấn
Nhan đề Nghiên Cứu, Ứng Dụng BLOCKCHAIN Trong Quản Lý Thông Tin Học Tập Và Rèn Luyện Của Sinh Viên Trường Đại Học Mở Hà Nội / Phạm Văn Tuấn; TS.Đinh Tuấn Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 82tr. ; A4
Từ khóa tự do BlockChain
Từ khóa tự do Quản lý thông tin học tập
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101144
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176719
0027
004AC5186E6-61F2-49C4-8C54-1352F54085F7
005202304061638
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230406163814|btdnam|y20230331130414|zntanguyet
082 |a000|bPH-T
100 |aPhạm,Văn Tuấn
245 |aNghiên Cứu, Ứng Dụng BLOCKCHAIN Trong Quản Lý Thông Tin Học Tập Và Rèn Luyện Của Sinh Viên Trường Đại Học Mở Hà Nội / |cPhạm Văn Tuấn; TS.Đinh Tuấn Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a82tr. ; |cA4
653 |aBlockChain
653 |aQuản lý thông tin học tập
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101144
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101144 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 PH-T Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào