Luận văn
000 NG-A
Nghiên Cứu Xây Dựng ChatBot Cho Hệ Thống Trợ Lý Ảo IPA Và Ứng Dụng Trên Dòng Xe HUYNDAI SANTAFE 2021 /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn,Văn Anh
Nhan đề Nghiên Cứu Xây Dựng ChatBot Cho Hệ Thống Trợ Lý Ảo IPA Và Ứng Dụng Trên Dòng Xe HUYNDAI SANTAFE 2021 / Nguyễn Văn Anh; TS.Lê Huy Dũng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 54tr. ; A4
Từ khóa tự do ChatBot
Từ khóa tự do Trợ Lý Ảo IPA
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101143
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176718
0027
00462167EBC-B3D6-4BF7-9EF5-04CC80F4A4E2
005202303311259
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230331125933|zntanguyet
082 |a000|bNG-A
100 |aNguyễn,Văn Anh
245 |aNghiên Cứu Xây Dựng ChatBot Cho Hệ Thống Trợ Lý Ảo IPA Và Ứng Dụng Trên Dòng Xe HUYNDAI SANTAFE 2021 / |cNguyễn Văn Anh; TS.Lê Huy Dũng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a54tr. ; |cA4
653 |aChatBot
653 |aTrợ Lý Ảo IPA
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101143
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101143 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-A Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào