Luận văn
000 NG-D
Nghiên Cứu Công Nghệ BLOCKCHAIN Và Ứng Dụng Trong Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm Nâng Cao Giá Trị Chuỗi Cung Ứng Cam Khe Mây Tại Hà Tĩnh /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn,Anh Dũng
Nhan đề Nghiên Cứu Công Nghệ BLOCKCHAIN Và Ứng Dụng Trong Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm Nâng Cao Giá Trị Chuỗi Cung Ứng Cam Khe Mây Tại Hà Tĩnh / Nguyễn Anh Dũng; TS.Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 62tr. ; A4
Từ khóa tự do Luận Văn
Từ khóa tự do BlockChain
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101142
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176717
0027
0041C836A85-D9BE-4D27-8A23-4E4B7B3AD520
005202303311255
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230331125534|zntanguyet
082 |a000|bNG-D
100 |aNguyễn,Anh Dũng
245 |aNghiên Cứu Công Nghệ BLOCKCHAIN Và Ứng Dụng Trong Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm Nâng Cao Giá Trị Chuỗi Cung Ứng Cam Khe Mây Tại Hà Tĩnh / |cNguyễn Anh Dũng; TS.Nguyễn Đức Tuấn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a62tr. ; |cA4
653 |aLuận Văn
653 |aBlockChain
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101142
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101142 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-D Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào