Luận văn
000 NG-N
Phương Pháp Nhận Dạng Khuôn Mặt Dựa Trên Phương Pháp Học Chuyển Giao Của Mạng NORON Tích Chập Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Điểm Danh Học Sinh Tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn Thị Nhung
Nhan đề Phương Pháp Nhận Dạng Khuôn Mặt Dựa Trên Phương Pháp Học Chuyển Giao Của Mạng NORON Tích Chập Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Điểm Danh Học Sinh Tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc / Nguyễn Thị Nhung; TS.Dương Thăng Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 92Công Nghệ Thông Tin ; A4
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101141
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176716
0027
0045D38D26D-D6A5-44BA-AE1E-E557F45A15C0
005202304061637
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230406163745|btdnam|y20230331115946|zntanguyet
082 |a000|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Nhung
245 |aPhương Pháp Nhận Dạng Khuôn Mặt Dựa Trên Phương Pháp Học Chuyển Giao Của Mạng NORON Tích Chập Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Điểm Danh Học Sinh Tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc / |cNguyễn Thị Nhung; TS.Dương Thăng Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a92Công Nghệ Thông Tin ; |cA4
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101141
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101141 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-N Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào