Sách TK Tiếng Việt
000 NG-N
Thiết Kế Đồ Họa
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn,Thị Quỳnh Như
Nhan đề Thiết Kế Đồ Họa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 149tr.
Từ khóa tự do Thiết Kế Đồ Họa
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Môn học Thiết Kế Đồ Họa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Như
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101137
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176712
0022
0040610FDAA-190A-4A0F-BA94-9613E91E1DDE
005202303311128
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230331112826|zntanguyet
082 |a000|bNG-N
100 |aNguyễn,Thị Quỳnh Như
245 |aThiết Kế Đồ Họa
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a149tr.
653 |aThiết Kế Đồ Họa
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
692 |aThiết Kế Đồ Họa
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Như
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101137
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101137 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào