Sách TK Tiếng Việt
000 DU-T
Pháp Luật Đại Cương
DDC 000
Tác giả CN Đinh, Duy Thanh
Nhan đề Pháp Luật Đại Cương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 123tr.
Từ khóa tự do Pháp Luật Đại Cương
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Môn học Pháp Luật Đại Cương
Tác giả(bs) CN Đinh Duy Thanh
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101136
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176711
0022
0047448FF44-97B7-4F97-9C15-30CACAF11CE2
005202304061634
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230406163425|btdnam|y20230331112540|zntanguyet
082 |a000|bDU-T
100 |aĐinh, Duy Thanh
245 |aPháp Luật Đại Cương
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a123tr.
653 |aPháp Luật Đại Cương
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
692 |aPháp Luật Đại Cương
700 |aĐinh Duy Thanh
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101136
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101136 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 DU-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào