Sách TK Tiếng Việt
000 LE-T
Giải Tích 2
DDC 000
Tác giả CN Lê,Thị Thanh Thùy
Nhan đề Giải Tích 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 126tr.Giai
Từ khóa tự do Giải Tích 2
Từ khóa tự do GT2
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Môn học Giải Tích 2
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thanh Thùy
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101135
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176710
0022
004FA13F7FD-532A-4FC0-95FC-85729B47666A
005202304061633
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20230406163354|btdnam|y20230331112335|zntanguyet
082 |a000|bLE-T
100 |aLê,Thị Thanh Thùy
245 |aGiải Tích 2
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a126tr.Giai
653 |aGiải Tích 2
653 |aGT2
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
692 |aGiải Tích 2
700 |aLê Thị Thanh Thùy
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101135
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101135 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 LE-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào