Sách TK Tiếng Việt
000 DO-T
Xắc Suất Thống Kê
DDC 000
Tác giả CN Đỗ, Huyền Trang
Nhan đề Xắc Suất Thống Kê
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 138tr.
Từ khóa tự do Xắc Suất Thống Kê
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Môn học Xắc Suất Thống Kê
Tác giả(bs) CN Đỗ Huyền Trang
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101132
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176705
0022
004D848B07C-CF70-4AD7-B500-A4F211032CA2
005202304061629
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230406162927|btdnam|y20230331111134|zntanguyet
082 |a000|bDO-T
100 |aĐỗ, Huyền Trang
245 |aXắc Suất Thống Kê
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a138tr.
653 |aXắc Suất Thống Kê
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
692 |aXắc Suất Thống Kê
700 |aĐỗ Huyền Trang
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101132
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101132 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 DO-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào