Giáo trình
420 TR-S
Highly Recommended 1 Workbook Pre-intermediate :
DDC 420
Tác giả CN Stott, Trish
Nhan đề Highly Recommended 1 Workbook Pre-intermediate : English for the hotel and catering índustry
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2004
Mô tả vật lý 64 p.
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Workbook
Từ khóa tự do Highly
Từ khóa tự do Recommended
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05102251
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176521
0021
004658C10A9-9E91-4DAC-B9AD-904026AF79BE
005202301091007
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20230109100704|zdtmkhue
082 |a420|bTR-S
100 |aStott, Trish
245 |aHighly Recommended 1 Workbook Pre-intermediate : |bEnglish for the hotel and catering índustry
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2004
300 |a64 p.
541 |aSách mua bổ sung
653 |aWorkbook
653 |aHighly
653 |aRecommended
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05102251
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102251 Kho Khoa Du lich 420 TR-S Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào