Sách TK Tiếng Việt
660.6 PH-G
Địa tin học và mô hình hóa trong quản lý tài nguyên và môi trường: Một số ứng dụng trong lĩnh vực đất đai, nguồn nước và biến đổi khí hậu /
DDC 660.6
Tác giả CN Phạm, Quý Giang
Nhan đề Địa tin học và mô hình hóa trong quản lý tài nguyên và môi trường: Một số ứng dụng trong lĩnh vực đất đai, nguồn nước và biến đổi khí hậu / TS. Phạm Quý Giang
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 291 tr. ; 24 cm
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Mô hình hóa
Từ khóa tự do Quản lý tài nguyên
Từ khóa tự do Địa tin học
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10141101
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176516
0022
004E7AF1E4B-6F36-47CC-BE64-D0319C1DAC54
005202301051032
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230105103258|zdtmkhue
082 |a660.6|bPH-G
100 |aPhạm, Quý Giang
245 |aĐịa tin học và mô hình hóa trong quản lý tài nguyên và môi trường: Một số ứng dụng trong lĩnh vực đất đai, nguồn nước và biến đổi khí hậu / |cTS. Phạm Quý Giang
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2021
300 |a291 tr. ; |c24 cm
541 |aSách tặng
653 |aMôi trường
653 |aMô hình hóa
653 |aQuản lý tài nguyên
653 |aĐịa tin học
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10141101
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141101 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 PH-G Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào