Sách TK Tiếng Việt
660.6 PH-H
Chỉnh sửa hệ gen công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam /
DDC 660.6
Tác giả CN Phạm, Xuân Hội
Nhan đề Chỉnh sửa hệ gen công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam / GS.TS. Phạm Xuân Hội (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 423 tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Từ khóa tự do Hệ gen
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10141100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176515
0022
0049EA361B6-C410-4983-8BEA-68DBC2AECD22
005202301041616
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020|a9786043154825
039|y20230104161609|zdtmkhue
082 |a660.6|bPH-H
100 |aPhạm, Xuân Hội
245 |aChỉnh sửa hệ gen công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam / |cGS.TS. Phạm Xuân Hội (Chủ biên)
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2021
300 |a423 tr. ; |c24 cm
653 |aViệt Nam
653 |aNông nghiệp
653 |aHệ gen
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10141100
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141100 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 PH-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào