Sách TK Tiếng Việt
660.6 MA-N
Địa chất môi trường với phát triển bền vững Việt Nam - Công nghệ địa môi trường cho bảo vệ môi trường vùng khai thác và chế biến khoáng sản /
DDC 660.6
Tác giả CN Mai, Trọng Nhuận
Nhan đề Địa chất môi trường với phát triển bền vững Việt Nam - Công nghệ địa môi trường cho bảo vệ môi trường vùng khai thác và chế biến khoáng sản / Mai Trọng Nhuận (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 557 tr. ; 27 cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Khai thác
Từ khóa tự do Khoáng sản
Từ khóa tự do Địa chất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoàng Hà
Tác giả(bs) CN Trần Đăng Quy
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10141099
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176514
0022
004D592C5CF-D66E-4626-9BD2-32EBAF11A864
005202301041549
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020|a9786043003925
039|y20230104154915|zdtmkhue
082 |a660.6|bMA-N
100 |aMai, Trọng Nhuận
245 |aĐịa chất môi trường với phát triển bền vững Việt Nam - Công nghệ địa môi trường cho bảo vệ môi trường vùng khai thác và chế biến khoáng sản / |cMai Trọng Nhuận (Chủ biên)
260 |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a557 tr. ; |c27 cm
653 |aViệt Nam
653 |aMôi trường
653 |aKhai thác
653 |aKhoáng sản
653 |aĐịa chất
700 |aNguyễn Thị Hoàng Hà
700|aTrần Đăng Quy
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10141099
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141099 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 MA-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào