Sách TK Tiếng Việt
346.597016602638 NG-P
Ly hôn gặp khó biết hỏi ai /
DDC 346.597016602638
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Phước
Nhan đề Ly hôn gặp khó biết hỏi ai / Luật sư Nguyễn Hữu Phước; Luật sư Lạc Thị Tú Duy
Nhan đề khác Ask whom when facing difficulties in divorce
Thông tin xuất bản TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 607 tr. : Bảng ; 23 cm
Tùng thư Phuoc & Partners
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Ly hôn
Tác giả(bs) CN Lạc Thị Tú Duy
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07111048-52
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176513
0022
00477180D55-129B-461E-89AD-7E089607A065
005202301041536
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230104153607|zdtmkhue
082 |a346.597016602638|bNG-P
100 |aNguyễn, Hữu Phước
245 |aLy hôn gặp khó biết hỏi ai / |cLuật sư Nguyễn Hữu Phước; Luật sư Lạc Thị Tú Duy
246 |aAsk whom when facing difficulties in divorce
260 |aTPHCM : |bTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a607 tr. : |bBảng ; |c23 cm
490 |aPhuoc & Partners
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aSách song ngữ
653 |aSách hỏi đáp
653 |aLy hôn
700 |aLạc Thị Tú Duy
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07111048-52
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07111048 Kho Khoa Luật 346.597016602638 NG-P Sách Tiếng Việt 1
2 07111049 Kho Khoa Luật 346.597016602638 NG-P Sách Tiếng Việt 2
3 07111050 Kho Khoa Luật 346.597016602638 NG-P Sách Tiếng Việt 3
4 07111051 Kho Khoa Luật 346.597016602638 NG-P Sách Tiếng Việt 4
5 07111052 Kho Khoa Luật 346.597016602638 NG-P Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào