Sách TK Tiếng Việt
344.59701 NG-P
Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến Pháp luật lao động /
DDC 344.59701
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Phước
Nhan đề Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến Pháp luật lao động / Luật sư Nguyễn Hữu Phước
Nhan đề khác Hard-to-Find Templates of Human Resource Relating to Labour Law
Thông tin xuất bản TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 766 tr. ; 23 cm
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Biểu mẫu
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(6): 07111042-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176512
0022
0046445EA81-EE1A-4E3C-987F-CC2DC621561C
005202301041530
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786045893548
039|y20230104153058|zdtmkhue
082 |a344.59701|bNG-P
100 |aNguyễn, Hữu Phước
245 |aCác biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến Pháp luật lao động / |cLuật sư Nguyễn Hữu Phước
246 |aHard-to-Find Templates of Human Resource Relating to Labour Law
260 |aTPHCM : |bTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a766 tr. ; |c23 cm
653 |aPháp luật
653 |aSách song ngữ
653 |aLao động
653 |aBiểu mẫu
852|a07|bKho Khoa Luật|j(6): 07111042-7
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07111042 Kho Khoa Luật 344.59701 NG-P Sách Tiếng Việt 1
2 07111044 Kho Khoa Luật 344.59701 NG-P Sách Tiếng Việt 3
3 07111046 Kho Khoa Luật 344.59701 NG-P Sách Tiếng Việt 5
4 07111047 Kho Khoa Luật 344.59701 NG-P Sách Tiếng Việt 6
5 07111043 Kho Khoa Luật 344.59701 NG-P Sách Tiếng Việt 2
6 07111045 Kho Khoa Luật 344.59701 NG-P Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào