Sách TK Tiếng Việt
628.14 NG-A
Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng /
DDC 628.14
Tác giả CN Nguyễn, Việt Anh
Nhan đề Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / GS.TS. Nguyễn Việt Anh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 200 tr. ; 21 cm
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Sử dụng
Từ khóa tự do Xử lí
Từ khóa tự do Nước mưa
Từ khóa tự do Thu gom
Tác giả(bs) CN TS. Đào Anh Dũng
Tác giả(bs) CN GS.TS. Mooyoung Han
Tác giả(bs) CN NCV. Nguyễn Việt Minh
Tác giả(bs) CN ThS. Hakyung Lee
Tác giả(bs) CN ThS. Trần Hoài Sơn
Tác giả(bs) CN TS. Bùi Thị Thủy
Tác giả(bs) CN TS. Đinh Viết Cường
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(5): 42200537-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176510
0022
00476FF6C51-B54D-4529-8371-B78756EFBBEE
005202301041511
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230104151141|zdtmkhue
082 |a628.14|bNG-A
100 |aNguyễn, Việt Anh
245 |aThu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / |cGS.TS. Nguyễn Việt Anh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2022
300 |a200 tr. ; |c21 cm
541 |aSách tặng
653 |aSử dụng
653 |aXử lí
653 |aNước mưa
653 |aThu gom
700 |aTS. Đào Anh Dũng
700|aGS.TS. Mooyoung Han
700|aNCV. Nguyễn Việt Minh
700|aThS. Hakyung Lee
700|aThS. Trần Hoài Sơn
700|aTS. Bùi Thị Thủy
700|aTS. Đinh Viết Cường
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(5): 42200537-41
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200537 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 628.14 NG-A Sách Tiếng Việt 1
2 42200538 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 628.14 NG-A Sách Tiếng Việt 2
3 42200539 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 628.14 NG-A Sách Tiếng Việt 3
4 42200540 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 628.14 NG-A Sách Tiếng Việt 4
5 42200541 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 628.14 NG-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào