Sách TK Tiếng Việt
728.3709597 NG-T
Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu /
DDC 728.3709597
Tác giả CN Nguyễn, Đình Thi
Nhan đề Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu / PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2022
Mô tả vật lý 346 tr. ; 21 cm
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Bắc Bộ
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN TS.KTS. Lê Hồng Dân
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(5): 42200532-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176509
0022
00483DDFA23-4AE9-4712-85DC-3047D0E19B3D
005202301041506
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230104150622|zdtmkhue
082 |a728.3709597|bNG-T
100 |aNguyễn, Đình Thi
245 |aKiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu / |cPGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi (Chủ biên)
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2022
300 |a346 tr. ; |c21 cm
541 |aSách tặng
653 |aNhà ở
653 |aKiến trúc
653 |aBiến đổi khí hậu
653 |aNông thôn
653 |aBắc Bộ
653|aViệt Nam
700 |aTS.KTS. Lê Hồng Dân
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(5): 42200532-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200532 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 728.3709597 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 42200533 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 728.3709597 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 42200534 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 728.3709597 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 42200535 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 728.3709597 NG-T Sách Tiếng Việt 4
5 42200536 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 728.3709597 NG-T Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào