Sách TK Tiếng Việt
363.6109597 NG-A
Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn /
DDC 363.6109597
Tác giả CN Nguyễn, Việt Anh
Nhan đề Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / GS.TS. Nguyễn Việt Anh (Chủ biên); ThS Nguyễn Thành Luân (Đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2022
Mô tả vật lý 300 tr. ; 21 cm
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Bảo trì
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Vận hành
Từ khóa tự do Cung cấp nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN PGS.TS. Trần Thị Hiền Hoa
Tác giả(bs) CN KS. Nguyễn Trà My
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(5): 42200527-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176508
0022
0040E3EBFBF-4E1A-482E-B8B3-3D10639FC091
005202301041501
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230104150108|zdtmkhue
082 |a363.6109597|bNG-A
100 |aNguyễn, Việt Anh
245 |aVận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / |cGS.TS. Nguyễn Việt Anh (Chủ biên); ThS Nguyễn Thành Luân (Đồng chủ biên)
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2022
300 |a300 tr. ; |c21 cm
541 |aSách tặng
653 |aCông trình
653 |aBảo trì
653 |aNông thôn
653 |aVận hành
653 |aCung cấp nước
653|aViệt Nam
700 |aPGS.TS. Trần Thị Hiền Hoa
700|aKS. Nguyễn Trà My
700|aTS. Nguyễn Phương Thảo
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(5): 42200527-31
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200527 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 363.6109597 NG-A Sách Tiếng Việt 1
2 42200528 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 363.6109597 NG-A Sách Tiếng Việt 2
3 42200529 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 363.6109597 NG-A Sách Tiếng Việt 3
4 42200530 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 363.6109597 NG-A Sách Tiếng Việt 4
5 42200531 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 363.6109597 NG-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào