Sách TK Tiếng Việt
690.383 NG-H
Nhà ở cao tầng trong đô thị (Sử dụng - Những nguy cơ tiềm ẩn - Giải pháp) /
DDC 690.383
Tác giả CN Nguyễn, Huy Hoàng
Nhan đề Nhà ở cao tầng trong đô thị (Sử dụng - Những nguy cơ tiềm ẩn - Giải pháp) / Nguyễn Huy Hoàng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 150 tr. ; 21 cm
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Thiết kế xây dựng
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(5): 42200517-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176506
0022
004F9FCFF02-428B-465A-B745-8F5D08CFF7E9
005202301041436
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020|a9786048270506
039|y20230104143652|zdtmkhue
082 |a690.383|bNG-H
100 |aNguyễn, Huy Hoàng
245 |aNhà ở cao tầng trong đô thị (Sử dụng - Những nguy cơ tiềm ẩn - Giải pháp) / |cNguyễn Huy Hoàng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2022
300 |a150 tr. ; |c21 cm
541 |aSách tặng
653 |aĐô thị
653 |aNhà cao tầng
653 |aGiải pháp
653 |aThiết kế xây dựng
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(5): 42200517-21
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200517 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 42200518 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 42200519 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 3
4 42200520 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 4
5 42200521 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 690.383 NG-H Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào