Sách TK Tiếng Việt
624 TA-P
Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới /
DDC 624
Tác giả CN Tạ, Văn Phấn
Nhan đề Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới / TS. Tạ Văn Phấn (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 400 tr. ; 21 cm
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Thi công
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Cơ sở hạ tầng
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(5): 42200512-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176505
0022
004D6273BE1-D430-4205-B866-8B17B96E5B34
005202301041432
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020|a9786048270544
039|y20230104143221|zdtmkhue
082 |a624|bTA-P
100 |aTạ, Văn Phấn
245 |aGiám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới / |cTS. Tạ Văn Phấn (Chủ biên)
260 |aH. : |bXây dựng, |c2022
300 |a400 tr. ; |c21 cm
541 |aSách tặng
653 |aNông thôn
653 |aThi công
653 |aCông trình xây dựng
653 |aGiám sát
653 |aCơ sở hạ tầng
653|aViệt Nam
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(5): 42200512-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200512 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 624 TA-P Sách Tiếng Việt 1
2 42200513 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 624 TA-P Sách Tiếng Việt 2
3 42200514 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 624 TA-P Sách Tiếng Việt 3
4 42200515 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 624 TA-P Sách Tiếng Việt 4
5 42200516 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 624 TA-P Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào