Giáo trình
420 AN-C
English for International Tourism: Upper Intermediate Workbook with key :
DDC 420
Tác giả CN Cowper, Anna
Nhan đề English for International Tourism: Upper Intermediate Workbook with key : Always Learning / Anna Cowper
Lần xuất bản New edition
Thông tin xuất bản England : Pearson Education Limited, 2013
Mô tả vật lý 64 p. : MP3 AUDIO
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Workbook
Từ khóa tự do Tourism
Từ khóa tự do International
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05102246
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176504
0021
0040BF5B182-2BCC-4F74-BD6C-1DDF2B594BD5
005202301031643
008
0091 0
020|a9781447923930
039|y20230103164313|zdtmkhue
082 |a420|bAN-C
100 |aCowper, Anna
245 |aEnglish for International Tourism: Upper Intermediate Workbook with key : |bAlways Learning / |cAnna Cowper
250 |aNew edition
260 |aEngland : |bPearson Education Limited, |c2013
300 |a64 p. : |bMP3 AUDIO
541 |aSách mua bổ sung
653 |aEnglish
653 |aWorkbook
653 |aTourism
653 |aInternational
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05102246
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102246 Kho Khoa Du lich 420 AN-C Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào