Giáo trình
420 PE-S
English for International Tourism: Upper Intermediate Coursebook :
DDC 420
Tác giả CN Strutt, Peter
Nhan đề English for International Tourism: Upper Intermediate Coursebook : Always Learning / Peter Strutt
Lần xuất bản New edition
Thông tin xuất bản England : Pearson Education Limited, 2013
Mô tả vật lý 128 p. : DVD-ROM
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Tourism
Từ khóa tự do International
Từ khóa tự do Coursebook
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05102245
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176503
0021
0049EAFCD0B-3F9F-4C08-9EC2-1EAD0A7E628B
005202301031634
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020|a9781447923916
039|a20230103163451|bdtmkhue|y20230103163330|zdtmkhue
082 |a420|bPE-S
100 |aStrutt, Peter
245 |aEnglish for International Tourism: Upper Intermediate Coursebook : |bAlways Learning / |cPeter Strutt
250 |aNew edition
260 |aEngland : |bPearson Education Limited, |c2013
300 |a128 p. : |bDVD-ROM
541 |aSách mua bổ sung
653 |aEnglish
653 |aTourism
653 |aInternational
653 |aCoursebook
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05102245
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102245 Kho Khoa Du lich 420 PE-S Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào