Giáo trình
420 AN-C
On the Road 2: Tourism English for Travelers /
DDC 420
Tác giả CN Crosthwaite, Andrew
Nhan đề On the Road 2: Tourism English for Travelers / Andrew Crosthwaite
Thông tin xuất bản Taiwan : Cengage Learning Asia Pte Ltd, Taiwan Branch, 2014
Mô tả vật lý 120 p. : Audio CD Included
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Tourism
Từ khóa tự do Road
Từ khóa tự do Travelers
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05102244
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176502
0021
0043491C5DC-A06A-4EEC-8B12-FF40F5504B3A
005202301031123
008
0091 0
020|a9789865840334
039|y20230103112326|zdtmkhue
082 |a420|bAN-C
100 |aCrosthwaite, Andrew
245 |aOn the Road 2: Tourism English for Travelers / |cAndrew Crosthwaite
260 |aTaiwan : |bCengage Learning Asia Pte Ltd, Taiwan Branch, |c2014
300 |a120 p. : |bAudio CD Included
541 |aSách mua bổ sung
653 |aEnglish
653 |aTourism
653 |aRoad
653 |aTravelers
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05102244
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102244 Kho Khoa Du lich 420 AN-C Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào