Sách TK Tiếng Việt
720 THO
Thông báo Khoa học.
DDC 720
Nhan đề Thông báo Khoa học. Số 10
Thông tin xuất bản H., 2009
Mô tả vật lý 142 tr.
Tùng thư Bảo tàng cách mạng Việt Nam
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Thông báo
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200511
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176423
0022
0049C2C15A8-0A6E-4331-82DE-7AA3A6E93458
005202211251223
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20221125122348|zdtmkhue
082 |a720|bTHO
245 |aThông báo Khoa học. |nSố 10
260 |aH., |c2009
300 |a142 tr.
490 |aBảo tàng cách mạng Việt Nam
653 |aKhoa học
653 |aThông báo
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200511
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200511 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 THO Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào