Sách TK Ngoại Văn
720 BR-C
Innovation in American Architecture /
DDC 720
Tác giả CN Carter, Brian
Nhan đề Innovation in American Architecture / Brian Carter; Annette Lecuyer
Thông tin xuất bản Thames & Hudson
Mô tả vật lý 256 p.
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200508
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176420
0023
004FEB03996-9F04-450D-9506-8E2924FDD8B9
005202211251213
008081223s2022 xxu eng
0091 0
020|a0500341826
039|y20221125121324|zdtmkhue
082 |a720|bBR-C
100 |aCarter, Brian
245 |aInnovation in American Architecture / |cBrian Carter; Annette Lecuyer
260 |bThames & Hudson
300 |a256 p.
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200508
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200508 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 BR-C Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào