Sách TK Tiếng Việt
720 TU-B
Tập vẽ nghiên cứu ký họa nhân vật /
DDC 720
Tác giả CN Tu, Bình
Nhan đề Tập vẽ nghiên cứu ký họa nhân vật / Tu Bình; Kim Quang (Biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2007
Mô tả vật lý 44 tr. ; 27 cm
Từ khóa tự do Ký họa nhân vật
Tác giả(bs) CN Kim Quang
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200505
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176417
0022
00471A8CF4D-2C81-4125-966F-853D393E6CCD
005202211251200
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20221125120026|zdtmkhue
082 |a720|bTU-B
100 |aTu, Bình
245 |aTập vẽ nghiên cứu ký họa nhân vật / |cTu Bình; Kim Quang (Biên soạn)
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2007
300 |a44 tr. ; |c27 cm
653 |aKý họa nhân vật
700 |aKim Quang
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200505
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200505 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 TU-B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào